Aantal nachtjes tot dat Sint weer in het land is:
20

De Prijsuitreiking 2012