Aantal nachtjes tot dat Sint weer in het land is:
19

Zaterdag 30 november 2013 deel 2